Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
An Investigation of the Effects of Housing Production Performance on Housing Affordability
Esma Aksoy Khurami, özgül burcu özdemir sarı
doi: 10.14744/planlama.2019.59672  Sayfalar 23 - 32

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Mekânsal Planların Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Belirlenmesine Yönelik CBS Aracı Geliştirilmesi
Development of a GIS Tool for the Identification of Environmental Sustainability Performance of Spatial Plans
Emin Yahya Menteşe, Azime Tezer, Mehmet Demir
doi: 10.14744/planlama.2018.65002  Sayfa 0

3.
Kartografik analiz ve rehberli gezi yöntemleriyle peyzaj değişiminin tespiti: İzmir Selçuk Örneği
Detection of landscape change with cartographic analysis and commented walk methods: The case of İzmir- Selçuk
Seher Demet Kap Yücel
doi: 10.14744/planlama.2018.94834  Sayfa 0

4.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kurumsal Kapasite Yaratmanın Önemi
The Importance of Institutional Capacity Creating in Urban Transformation Processes
Yavuzalp Tüfekçi, elif alkay
doi: 10.14744/planlama.2019.39358  Sayfa 0

5.
Türkiye’de bölgesel kalkınma ajanslarının 2010-2017 yılları arasında iklim değişikliğine yönelik faaliyetleri üzerine bir inceleme
A review of the climate change related activities of regional development agencies between 2010-2017 in Turkey
TANSEL ERBIL, ASLI ÖĞÜT ERBİL
doi: 10.14744/planlama.2019.59144  Sayfalar 10 - 22 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.